De naam het Badhûs is mogelijk bekend. Het oude badhuis in De Westereen (Zwaagwesteinde), gebouwd in 1955, was in vroeger jaren een gebouw waar mensen die thuis geen wasgelegenheid hadden konden douchen. Voor een paar centen was je weer schoon. Nadat mensen in hun eigen huis moderne douches kregen kreeg het badhuis andere functies. 
Eerst werd het omgebouwd tot gymlokaal waarna het in de jaren tachtig een jongerencentrum werd. Al snel werd het omgedoopt tot een activiteitencentrum maar dit bloedde dood. Tot een nieuwe jongerenwerker in de vorm van Wiebe Kootstra rond 2005 het jongerencentrum weer op de kaart zette. Al werd er meer georganiseerd, toch werd het vooral bekend als poppodium en dan vooral bekend van de wat hardere muziek.

Uiteindelijk besloot de gemeente Badhûs in 2014 te slopen, omdat op die plek een nieuw Multifunctionele accommodatie (MFA) moest worden gebouwd. In het MFA zou de voetbal-vereniging, de nieuwe Brede school (Christelijke en Openbare basisscholen) en ook het Badhûs worden ondergebracht. 

Tijdens de bouw van het MFA verandert er echter iets in de samenleving. Het begrip Participatiesamenleving heeft zijn intrede gedaan. Het gevolg van het gedachtegoed van de Participatiesamenleving is dat de bevolking zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn eigen leven en omgeving zonder hulp van de overheid of van een door de gemeente gesubsidieerde welzijnsinstelling. Kortom, een gedachte die desastreus leek voor het Badhûs. 
Een nieuwe gedachte op een ongelukkig moment. Er was geen welzijnsstichting meer, immers, de bevolking moest zelf het initiatief nemen. 
Na oplevering van de Hege Seis, zoals het gehele gebouw (MFA) is genoemd, was daar in het midden een nieuw Badhûs met links de voetbalvereniging VVZ en rechts de Brede school en er omheen de skeelerbaan, de ijsbaan en een gezondheidscentrum. Het Badhûs was een lege huls (letterlijk), er was niets en niemand. Na de opening van het gebouw de Hege Seis in 2015 was er aan weerszijden levendigheid maar in het midden bleef het stil. 
Natuurlijk wilde de gemeente en dorpsbelangen wel dat het Badhûs nieuw leven zou worden ingeblazen maar het wachten was op initiatieven vanuit de bevolking. Er zijn pogingen geweest maar deze hebben nergens toe geleid. Totdat een groep vrijwilligers de handschoen hebben opgepakt en een viertal (nu vijf) een bestuur hebben gevormd en een Stichting hebben opgericht. Het bestuur wordt in haar oprichting ondersteund door vrijwilligers.

De stichting is opgericht op 15 april 2016 en haar missie is een diversiteit aan cultuur en activiteiten aan te bieden om mensen met elkaar te verbinden. 
Het doel van de stichting is niet om het oude Badhûs nieuw leven te blazen maar het nieuwe gebouw zo breed mogelijk in te zetten voor zo veel mogelijk doelgroepen. Besloten is om de naam het Badhûs wel te houden, dit ter ere van het oude badhuis. Het gebouw waar veel mensen in het dorp en de regio aan waren gehecht. Naast poppodium zal het voornamelijk een multifunctioneel karakter hebben, waarbij een hechte samenwerking met andere verenigingen en stichtingen een belangrijke rol speelt.